Sản phẩm tủ đựng hồ sơ chuyên dụng, đa dạng kích thước, màu sắc, làm từ gỗ óc chó tự nhiên cao cấp.