Sản phẩm bàn học, bao gồm ghế, được làm bằng gỗ óc chó tự nhiên cao cấp.